ßir ÇığLıktı yaLnızLığım Hepiniz Mi SağıRDınıZ
GiriŞ